Stageopdracht: NoSQL Databases

De business unit Informatievoorziening van PinkRoccade Local Government ondersteunt middels haar producten en diensten de gemeenten op het gebied van datadistributie, gegevenslogistiek, informatievoorziening en hosting.


Een belangrijk product van de unit Informatievoorziening is Makelaarsuite. Tevens wordt een nieuw, op cloud technologie gebaseerd platform genaamd CLIQ geïntroduceerd voor de toekomstige informatievoorziening van de gemeenten.


Makelaarsuite is primair bedoeld voor het inrichten van datadistributie en alle gegevensstromen binnen de gemeente en is vanuit het gemeentelijke applicatielandschap het centrale contactpunt met de buitenwereld. CLIQ wordt gepositioneerd voor alle gegevensstromen van en naar voorzieningen buiten de gemeente. Denk hierbij aan de diverse landelijke voorzieningen waaruit de gemeente gegevens ontsluit en aanlevert.

De belangrijkste grondstof voor Makelaarsuite en CLIQ is data. Makelaarsuite heeft een belangrijk component dat dienst doet als gegevensmagazijn. Hierin worden tal van gegevens in samenhang en met historie bewaard. Dit gebeurt op basis van een relationeel database model. CLIQ zal in de toekomst een module gaan ondersteunen waarbij berichten afkomstig uit de Kamer van Koophandel vertaald moeten worden naar een gemeentelijk berichtenformaat. Hierbij is opslag van data noodzakelijk. We zijn hierbij op zoek naar de best passende database architectuur om flexibeler te kunnen reageren op modelwijzigingen en om nieuwe ontwikkelingen tegen minimale inspanning te kunnen realiseren.


Opdracht
Onderzoek in welke mate NoSQL databases voldoen bij het opslaan, bewerken en bevragen van gemeentelijke basisgegevens. Het resultaat van het onderzoek is een werkend prototype op basis van een geselecteerde NoSQL database, waarin aangetoond wordt dat het als gegevensmagazijn kan dienen en via een open interface te bevragen is. Tevens wordt hierbij aangegeven welke voor- en nadelen deze database architectuur heeft voor PinkRoccade Local Government bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties/modules.


Technische aspecten

Hieronder een opsomming van de (technische) details van de opdracht:

  • Breng de gewenste informatiebehoefte in kaart door interviews met de stakeholders.
  • PinkRoccade Local Government werkt op basis van Scrum. Plan je werkzaamheden door er Epics en Stories van te maken in Jira.
  • Onderzoek met welke standaard off-the-shelf tools invulling kan geven aan deze informatiebehoefte. Kijk bij open source oplossingen ook naar de inzetbaarheid in grootschalige productie deployments.
  • Houd daarbij ook rekening met de integratie van de oplossing binnen de huidige functionaliteit. De huidige oplossing is gebaseerd op JBoss en Node.js technologie.
  • Implementeer de gekozen database en werk een aantal nader te bepalen use cases uit waarmee een goed inzicht verkregen wordt in het gebruik ervan. Maak hierbij ook duidelijk wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van de klassieke database architectuur.
  • Leg de onderzoeksresultaten vast in een rapport en onderbouw de gekozen oplossing.

Deze vacature betreft een fulltime functie.

Gepubliceerd
02-09-2016
Standplaats
´s-Hertogenbosch
Opleidingsniveau
HBO
Salaris
400
Trefwoorden
Afstudeerstage, HBO Stage, Stage, Informatievoorziening met NoSQL databases, NoSQL, PinkRoccade Local Government
Branche
Automatisering / ICT
Provincie
Noord-Brabant
Trefwoorden
Afstudeerstage, HBO Stage, Stage, Informatievoorziening met NoSQL databases, NoSQL, PinkRoccade Local Government